Search

English

148

dbForge SQL Decryptor

(3 | 5)

DennisToro

11 months ago

undefined...


Positive comment

0 0


Show more comments

dbForge SQL Decryptor është një mjet falas i bazës së të dhënave që lejon deshifrimin e procedurave, funksioneve, aktivizuesve dhe pamjeve të SQL Server, i cili mbështet shumicën e versioneve dhe botimeve të Microsoft SQL Server dhe nuk kërkon lidhje DAC, deshifron të gjitha llojet e objekteve.

- Deshifroni të gjitha llojet e objekteve të mundshme. Procedurat e ruajtura (përfshirë procedurat e numëruara dhe filtrat e riprodhimit), funksionet (skalar, inline dhe me vlerë të tabelës me shumë deklarata), aktivizuesit (në tabela, në pamje, në bazat e të dhënave dhe në rastet e serverit) dhe pamjet.

- Nuk kërkohet lidhje DAC. Mjete të ngjashme ju detyrojnë të përdorni modalitetin e lidhjes ...

(Shfaq përshkrimin e plotë)

Linqe te jashtme

Faqja zyrtare e internetit

Facebook

Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
dekriptoj-objektet-i ri

Veçoritë

Llojet e Aplikimit

Etiketa

deshifrojnë procedurat e ruajtura

deshifroni sql

Deshifrimi i kodit t sql

deshifrimi i bazës së të dhënave sql

Alternativat për dbForge SQL Decryptor

© 2023 ALTOX.IO. All rights reserved

LinkedinTelegram