Search

English

148

PCSX2

(2 | 4)

-

SpiderMan

7 years ago

undefined...


Positive comment

1 0


Show more comments

PCSX2-ը PlayStation 2-ի էմուլյատոր է Windows-ի, Linux-ի և Mac-ի համար, որը սկսվել է նույն թիմի կողմից, որը ձեզ է բերել PCSX (Sony PlayStation 1-ի էմուլյատոր):

Արտաքին կապեր

Պաշտոնական կայք

Twitter

GitHub

Screenshot
Screenshot

Հատկություններ

+ Էմուլյացիա (4 )

+ Playstation (0 )

Դիմումների տեսակները

Խաղի էմուլյատոր (0 )

Պիտակներ

playstation2 էմուլյացիա

Խաղի էմուլյատոր -

playstation 2

Այլընտրանքները PCSX2

51

OpenEmu

(0 | 0)

-

© 2023 ALTOX.IO. All rights reserved

LinkedinTelegram