Search

English

145

Google +1

(2 | 2)

Shojimeguro

3 years ago

undefined...


Negative comment

0 0


Show more comments

Kliknite na dugme +1 da javno date nečemu svoj pečat odobravanja. Drugi mogu vidjeti šta ste odobrili u njihovim rezultatima pretraživanja, tako da vaše +1 oznake mogu pomoći prijateljima, kontaktima i drugima na webu da pronađu najbolje stvari kada pretražuju. Osim toga, korištenje +1 dugmeta na web lokacijama koje nisu Google-ove omogućava Googleu da vam prilagodi oglase širom weba, na osnovu vašeg Google profila, aktivnosti sa +1 i društvenih veza (bez dijeljenja vaših informacija sa vanjskim web stranicama).

Da biste označili stvari sa +1, prvo vam je potreban javni Google profil. Kada kreirate profil, on je vidljiv svima i veze sa vašom adresom e-pošte mogu ga lako pronaći. Vaše +1 o...

(Prikaži puni opis)

Eksterne veze

Službena web stranica

Facebook

Twitter

Screenshot

Karakteristike

+ Social Bookmarking (0 )

Vrste aplikacija

Social Bookmarking (0 )

Socijalna mreža (0 )

Oznake

google plus

vote

publicitet

google aplikacije

društveni mediji

promocija

plus

Socijalna mreža -

Alternative za Google +1

297

Raindrop.io

(11 | 4.2)

- - -

211

Pinterest

(6 | 3)

- - -

114

Tagpacker

(5 | 4.8)

- - -

37

GGather

(4 | 4.8)

- - -

41

Refind

(1 | 5)

-

127

Flamory

(2 | 4)

- - -

57

Pearltrees

(3 | 3.3)

- - -

32

Webjets

(5 | 5)

- - -

27

Stash.ai

(0 | 0)

- - -

21

Savelist

(0 | 0)

- - -

12

Bookmark Sidebar

(1 | 5)

- -

39

weheartit.com

(1 | 5)

- - -

18

Scoop.it!

(0 | 0)

- - -

24

Pinry

(1 | 5)

16

Fetchee

(1 | 1)

- - -

© 2023 ALTOX.IO. All rights reserved

LinkedinTelegram